Entheogenic Spirituality: Characteristics of Spiritually Motivated Psychedelics Use
24 mars kl. 18.00
Online
334290971_1236997853909242_2643915311787462540_n

Delta på webinaret her!

NPV Bergen ønsker Petter Grahl Johnstad Ph.d. velkommen til å holde et foredrag om «Entheogenic Spirituality». Han er forsker ved Universitetet i Bergen og arbeider innenfor narkotikapolitikk, spiritualitet, psykedeliske brukere og personlighet, utfordrende psykedeliske opplevelser og mer.


«Enteogen spiritualitet er et fenomen som involverer bruk av enteogene stoffer – LSD, psilocybin, DMT, MDMA og cannabis – i uformelle omgivelser for åndelige formål. Det er knyttet til enteogen opplevelse, men også til integrering av erfaring for personlig vekst. De vanligste egenskapene for enteogene opplevelser var knyttet til innsikt, positive følelser og forbedrede forbindelser til andre mennesker og til naturen. Erfaringer med egenskaper av mystisk type som egooppløsning og forening med transcendente krefter var viktig for mange åndelige entheogenbrukere, men ikke for alle, og sjelden til spirituelle cannabisbrukere.»

Du kan lese om tema her.

Du kan finne flere artikler her.

Følg han på twitter her.