Nordic Psychedelic Science Conference 2022
MAY 19 AT 9:30 AM – MAY 20 AT 10 PM
DOGA Oslo
2

Nordic Psychedelic Science Conference (NPSC) er den første nordiske konferansen om moderne psykedelisk vitenskap i Norge. Tiden er inne for å sette Norden på kartet over lovende steder for psykedelisk forskning. Derfor ønsker NPSC å samle nåtidens eksperter på feltet for å vise den eksisterende kompetansen og peke mot fremtidens muligheter. Nordic Psychedelic Science Conference vil gi deg muligheten til å møte relevante aktører, holde deg oppdatert på nåtidens forskning og finne ut hva som er mulig innenfor din disiplin. Konferansen vil være rettet mot deg som er helsefagarbeider, akademiker, forsker eller student. NPSC vil finne sted i Oslo 19.-20. mai 2022 og arrangeres av foreningen Norsk Psykedelisk Vitenskap (NPV) i samarbeid med svenske- og danske søster-organisasjoner, samt forskningsenheten PsykForsk ved Sykehuset Østfold. NPV er en norsk forening for helsefagarbeidere, forskere og akademikere som er interessert i psykedelisk vitenskap. Vi jobber med kunnskapsformidling og nettverksbygging, og skaper møteplasser for å utvikle psykedelisk vitenskap som et anerkjent fagfelt i Norge.