Psykedelika assistert psykoterapi m/Tor-Morten Kvam
TUESDAY, NOVEMBER 10, 2020 AT 6 PM – 7:30 PM
Online event
22

Kliniske studier av høy kvalitet viser effekt av psykedeliske stoffer som MDMA ved PTSD og psilocybin ved angst og depresjon i forbindelse med livstruende sykdom. Psykedelika-assistert psykoterapi har gjort et realt comeback i psykiatrisk forskning og kan bli tilgjengelig i klinisk praksis i løpet av kort tid.

Tor-Morten Kvam jobber som overlege ved Sykehuset Østfold, Nordre Østfold Distriktspsykiatrisk senter. Han er for tiden tilknyttet enheten Psykforsk – Innovativ Behandlingsforskning ved Sykehuset Østfold som er engasjert i forberedelse av sponsorinitierte kliniske studier med psilocybin og MDMA i behandling av psykiske lidelser. Tor-Morten har publisert en oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening om bruk av psykedeliske stoffer i behandling.

Link to join Webinar
https://us02web.zoom.us/j/84800631202