Psykedelisk Psykoterapi: En kunnskapsoppsummering med psykolog Kristoffer Andersen
WEDNESDAY, MARCH 9, 2022 AT 6 PM
Harald Schjeldrups Hus, Auditorium 1
7

Velkommen til et åpent foredrag om psykedelika-assistert psykoterapi!

Vi er så heldige å få besøk fra psykolog Kristoffer Andersen som vil gi en kunnskapsoppsummering om anvendelsen av psykedelika i psykoterapi.

Kristoffer jobber ved Awakn(Axon) klinikken der de blant annet tilbyr psykoterapi i kombinasjon med ketaminbehandling mot depresjon og angstlidelser. Han har skrevet en oversiktsartikkel over nyere forskning på det terapautiske potensialet til klassiske serotonerge psykedeliske stoffer og er tilknyttet Centre for Psychedelic Research ved Imperial College London og MAPS: Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies.

Vi ønsker å skape en møteplass for studenter og andre med interesse for dette temaet, derfor vil dette foredraget være åpent for alle som er nysgjerrige på hvordan psykedelika kan brukes i terapi.
Foredrag blir holdt på norsk.