Få et lite innblikk i hvordan MDMA-studiene til Sykehuset i Østfold foregår