Norsk Psykedelisk Vitenskap
NPV er en norsk forening for helsefagarbeidere, forskere og akademikere som er interessert i psykedelisk vitenskap. Vi jobber med kunnskapsformidling og nettverksbygging, og skaper møteplasser for å utvikle psykedelisk vitenskap som et anerkjent fagfelt i Norge.
Lær om forskningen på psykedelika.
I nyhetsbrevet oppsummerer vi det nyeste innenfor forskning på psykedelika.
Hva gjør vi?
NPV er en forening for helsefagarbeidere, forskere og akademikere hvor de får tilgang på kunnskap, nettverk og møteplasser innenfor psykedelisk vitenskap.
Kunnskapsformidling
Vi arrangerer temamøter og foredrag relatert til psykedelisk forskning som er åpent for allmennheten, samt utvikler en litteraturoversikt med henvisninger til forskningsartikler om psykedelisk forskning.
Gå til litteraturoversikt
Nettverksbygging
Vi vil bistå i å skape samarbeid i og på tvers av fagdisipliner ved bygge opp et nettverk av akademikere, forskere og studenter interessert i psykedelika i Norge. Dette gjør vi gjennom å skape et profesjonelt og faglig nettverk, som vi kobler sammen. Vi ønsker også å bidra til å utløse offentlig og privat finansiering til forskning.
Bli medlem
Studenter
Vi vil være en ressurs for studenter som ønsker å fordype seg i og skrive om psykedelika.
NPV for studenter
Nordic Psychedelic Science Conference
Nordic Psychedelic Science Conference er en konferanse om moderne psykedelisk vitenskap i de nordiske landene. Neste konferanse vil bli avholdt 19&20 mai 2022.
Les mer her
Ønsker du å bli medlem i NPV?
Ditt medlemskap er som en stemme hvor du viser støtte til vårt arbeid for å fremme psykedelisk forskning. 
Hvem er vi?
NPV-styret består av akademikere og forskere som er involvert i psykedelisk vitenskap i Norge. Vi har forskjellig faglig bakgrunn og sammen dekker et spekter av interesse innenfor feltet.
Anna Høifødt
Styreleder, sosialantropolog
Anna Høifødt er sosialantropolog og har studert brukere av psykedelika blant forskjellige miljø i Oslo. Hun skrev masteroppgaven "The Value of Experience: Psychedelics, phenomenology and contemporary perspectives on drug use" og ble tildelt Våg-å-vite prisen i 2018.
Lowan Stewart
Nestleder, Lege
Lowan Stewart har over 17 års klinisk erfaring med bruk av ketamin. Han er spesialist i akuttmedisin og "fellow" ved American Academy of Emergency Medicine, og har praktisert både i USA og Norge. Stewart har forelest i flere land om bruk av ketamin i behandling av depresjon, og er medlem av American Society of Ketamine Physicians.
Håkon Weløy Aarseth
Admin, Sivilingeniør
Håkon Weløy Aarseth er utdannet sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i ledelse og entreprenørskap. Han har 7 års praktisk ledelseserfaring som seriegründer og prosjektleder. Håkon er konsept- og strategiansvarlig i NPV.
Tor-Morten Kvam
Psykiater
Tor-Morten Kvam jobber som overlege ved Sykehuset Østfold, Nordre Østfold Distriktspsykiatrisk senter. Han er for tiden tilknyttet enheten Psykforsk - Innovativ Behandlingsforskning ved Sykehuset Østfold som er engasjert i forberedelse av sponsorinitierte kliniske studier med psilocybin og MDMA i behandling av psykiske lidelser. Tor-Morten har publisert en oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening om bruk av psykedeliske stoffer i behandling.
Andreas Wahl Blomkvist
Lege og forfatter
Andreas Wahl Blomkvist er lege i rus- og avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og forfatter av boken Ulovlig medisin. Han har tidligere arbeidet som allmennlege og siden 2017 har han vært leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikks rådgivende fagkomite. Han har forfattet flere vitenskapelige artikler, hovedsakelig om innovativ metodeutvikling, men også om rusbehandling.
Ivar Goksøyr
Psykologspesialist
Ivar W. Goksøyr er psykolog og spesialist i intensiv psykodynamisk korttidsterapi . Ivar er tilknyttet enheten Psykforsk - Innovativ Behandlingsforskning, ved Sykehuset i Østfold. Han arbeider her med å forberede deltagelse i internasjonale behandlingsstudier med psykedeliske stoffer og drive kunnskapsformidling, samt er konsulent for legemiddelfirmaet Compass Pathways, hvor han kvalitetssikrer terapeuter i en stor studie hvor psilocybin brukes mot behandlingsresistent depresjon.


Kristoffer Andersen
Psykolog
Kristoffer Andersen er utdannet psykolog og jobber ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han har også kontrakt hos MAPS, hvor han bidrar med å kvalitetssikre terapisesjoner der pasienter med post-traumatisk stresslidelse behandles med MDMA. Han er offisielt tilknyttet Centre for Psychedelic Research ved Imperial College London og har publisert en ny systematisk oversiktsartikkel om psykedelisk-assistert psykoterapi i tidsskriftet ACTA Psychiatrica Scandinavica.
Gi et bidrag til NPV
Alle donasjoner går direkte til NPV drift og aktiviteter.

VIPPS kode 556624 eller søk opp Norsk Psykedelisk Vitenskap
Made on
Tilda