NPV-styremedlem Tor-Morten Kvam leder verdens første studie på MDMA mot depressiv lidelse