Norsk Psykedelisk vitenskap

NPV er en norsk forening for helsefagarbeidere, forskere og akademikere som er interessert i psykedelisk vitenskap. Vi jobber med kunnskapsformidling og nettverksbygging, og skaper møteplasser for å utvikle psykedelisk vitenskap som et anerkjent fagfelt i Norge.

Psykedelisk vitenskap har fått en oppblomstring de siste 10-15 årene internasjonalt. Mange ønsker slik forskning i Norge og derfor ser vi et behov for å profesjonalisere feltet, da først og fremst ved å samle alle relevante aktører.

Vår visjon er å bli Norges fremste kompetansesenter for faglig kunnskap om psykedelika, organisere og finansiere forskning på psykedelika i Norge og tilby helsefagarbeidere videreutdanning i psykedelika-assistert psykoterapi.

Per i dag er NPV basert på frivillig innsats. Vi er avhengig av støtte fra våre medlemmer og donasjoner.

Styret

NPV-styret består av akademikere og forskere som er involvert i psykedelisk vitenskap i Norge. Vi har forskjellig faglig bakgrunn og sammen dekker et spekter av interesse innenfor feltet.

Anna Høifødt

Styreleder, sosialantropolog
Anna Høifødt er sosialantropolog og har studert brukere av psykedelika blant forskjellige miljø i Oslo. Hun skrev masteroppgaven «The Value of Experience: Psychedelics, phenomenology and contemporary perspectives on drug use» og ble tildelt Våg-å-vite prisen i 2018.

Lowan Stewart

Nestleder, Lege
Lowan Stewart har over 17 års klinisk erfaring med bruk av ketamin. Han er spesialist i akuttmedisin og «fellow» ved American Academy of Emergency Medicine, og har praktisert både i USA og Norge. Stewart har forelest i flere land om bruk av ketamin i behandling av depresjon, og er medlem av American Society of Ketamine Physicians.

Håkon Weløy Aarseth

Admin, Sivilingeniør
Håkon Weløy Aarseth er utdannet sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i ledelse og entreprenørskap. Han har 7 års praktisk ledelseserfaring som seriegründer og prosjektleder. Håkon er konsept- og strategiansvarlig i NPV.

Tor-Morten Kvam

Psykiater
Tor-Morten Kvam jobber som overlege ved Sykehuset Østfold, Nordre Østfold Distriktspsykiatrisk senter. Han er for tiden tilknyttet enheten Psykforsk – Innovativ Behandlingsforskning ved Sykehuset Østfold som er engasjert i forberedelse av sponsorinitierte kliniske studier med psilocybin og MDMA i behandling av psykiske lidelser. Tor-Morten har publisert en oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening om bruk av psykedeliske stoffer i behandling.

Andreas Wahl Blomkvist

Lege og forfatter
Andreas Wahl Blomkvist er lege i rus- og avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og forfatter av boken Ulovlig medisin. Han har tidligere arbeidet som allmennlege og siden 2017 har han vært leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikks rådgivende fagkomite. Han har forfattet flere vitenskapelige artikler, hovedsakelig om innovativ metodeutvikling, men også om rusbehandling.

Ivar Goksøyr

Psykologspesialist
Ivar W. Goksøyr er psykolog og spesialist i intensiv psykodynamisk korttidsterapi . Ivar er tilknyttet enheten Psykforsk – Innovativ Behandlingsforskning, ved Sykehuset i Østfold. Han arbeider her med å forberede deltagelse i internasjonale behandlingsstudier med psykedeliske stoffer og drive kunnskapsformidling, samt er konsulent for legemiddelfirmaet Compass Pathways, hvor han kvalitetssikrer terapeuter i en stor studie hvor psilocybin brukes mot behandlingsresistent depresjon.

Kristoffer Andersen

Psykolog

Kristoffer Andersen er psykolog med videreutdanning i kort- og langtids psykodynamisk psykoterapi. Han jobber med Ketamin-assistert psykoterapi for Awakn Clinics Oslo og med generell samtaleterapi og psykedelikakurs for helsepersonell ved Psykolyse i Oslo. Har tidligere jobbet for MAPS med kvalitetssikring av terapisesjoner der pasienter med post-traumatisk stresslidelse behandles med MDMA. Tidligere tilknyttet forskningsgruppen Centre for Psychedelic Research ved Imperial College London. I dag tilknyttet The Mind Body Lab ved psykologisk institutt på universitet i Oslo, hvor han undersøker psykedeliske subjektive opplevelser.

Rådgivende Fagkomite

Vi i NPV verdsetter høy kompetanse og faglig integritet. Vi har derfor en faglig bred og uavhengig fagkomité som bidrar med faglige råd og innspill til vårt arbeid.

David E. Nichols

Adjunkt ved Eshelman School of Pharmacy ved University of North Carolina

David E. Nichols er professor emeritus ved Purdue University College of Pharmacy og var Robert C. og Charlotte P. Anderson Distinguished Chair in Pharmacology, hvor han utførte undervisning og forskning i 38 år før han gikk av i 2012. Han begynte å studere psykedelika i 1969 mens han var hovedfagsstudent og fortsatte denne forskningen gjennom…

Ben Sessa

Psykiater og overlege ved AWAKN Life Sciences

Ben Sessa er overlege barne- og ungdomspsykiater som har jobbet med unge og voksne innen rus og traumerelatert psykiatri i over 20 år. De siste 15 årene har Ben jobbet innen psykedelisk forskning i Storbritannia gjennom sine tilknytninger til Bristol University og Imperial College London, i regi av professor David Nutt. Han har deltatt som studielege og som et friskt forsøksperson både ved å motta…

David Erritzoe

Psykiater
David Erritzoe er klinisk seniorlektor og konsulentpsykiater ved Imperial College London og i CNWL NHS Foundation Trust. David driver psykofarmakologisk forskning ved å bruke hjerneavbildningsteknikker som PET og MR. Han ble opplært i PET-avbildning ved Columbia University i New York og tok senere en doktorgrad ved Universitetssykehuset Rigshospitalet i København. Siden 2009 har han vært …

Finn Skårderud

Norsk forfatter, psykiater, psykoterapeut og professor.
Finn Skårderud, MD, PhD er en norsk forfatter, psykiater, psykoterapeut og professor. Han er adjunkt ved Norges idrettshøgskole, Oslo, Universitetet i Agder, Kristiansand og Syddansk Universitet, Odense. Han er medgründer og i ledelsen av Norsk Institutt for Mentalisering. Han driver privat praksis, og er idrettspsykiater i samarbeid med Norges Idrettsforbund…

Bjørn Grinde

Seniorforsker ved Seksjon for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Bjørn Grinde tok sin utdannelse innen naturvitenskap, psykologi og antropologi fra Universitetet i Oslo, og avsluttet med en Dr. Scient. (1981) og en Dr. Philos. (1984) i celle- og molekylærbiologi. Han er for tiden seniorforsker ved Divisjon for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet. Tidligere har han fungert som vitenskapsmann…

Ole Martin Moen

Filosof og professor ved OsloMet

Ole Martin Moen er en norsk filosof som primært arbeider med anvendt etikk og verditeori. Han er professor i etikk ved Oslo Metropolitan University og forsker i filosofi og hovedetterforsker for det 5-årige forskningsprosjektet «Hva skal ikke kjøpes og selges?» ved Universitetet i Oslo, finansiert av Norges forskningsråd. Moens forskning involverer…

Attila Szabo

Forsker
Attila Szabo er forsker ved Oslo Universitetssykehus og har Ph.D. i både biomedisin og moderne filosofi. Hans nåværende forskningsprosjekt fokuserer på serotonergiske psykedelika og cannabinoider, deres modulerende rolle på immunresponser og cellefunksjoner. Attila er også Editor-in-Chief ved Journal of Psychedelic Studies.

Malin Vedøy Uthaug

Forsker

Malin Vedøy Uthaug har master innenfor helse- og sosialpsykologi, og en doktorgrad i nevropsykologi og psykofarmakologi ved Maastricht University. Malin leder for tiden verdens første klinske studie som gjennom en holistisk måte forsker på effekten av 5-MeO-DMT administrert intramuskulært.

Lokalgrupper

NPV har som mål å være en landsdekkende organisasjon med tilhørighet til de store universitetene. Her finner du en liste over våre lokale grupper.

Lokalt nettverk Bergen

Studentgruppe i Oslo

Tilsvarende organisasjoner

Vi samarbeider med flere organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Her har du en liste over noen relevante aktører i Norden, Europa og USA.

Netverk for psykedelisk vetenskap i Sverige

Netværk for Psykedelisk Terapi & Medicin i Danmark

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

Heffter Research Institute

Open Foundation

Bli medlem og donér

David E. Nichols

Adjunkt ved Eshelman School of Pharmacy ved University of North Carolina
David E. Nichols er professor emeritus ved Purdue University College of Pharmacy og var Robert C. og Charlotte P. Anderson Distinguished Chair in Pharmacology, hvor han utførte undervisning og forskning i 38 år før han gikk av i 2012. Han begynte å studere psykedelika i 1969 mens han var hovedfagsstudent og fortsatte denne forskningen gjennom hele sin profesjonelle karriere, og var en av bare noen få etterforskere som kunne forske på psykedelika etter at de var kriminalisert. I 1993 grunnla han Heffter Research Institute (HRI), som finansierte de første strenge kliniske studiene av psykedelika hos mennesker etter et nesten 40 år langt moratorium og fungerer som dets president i mer enn 25 år. HRI finansierte de banebrytende fase I- og II-studiene av psilocybin for behandling av depresjon, samt rusforstyrrelser. Dr. Nichols syntetiserte også DMT som ble brukt av Dr. Rick Strassman i hans menneskelige studier, MDMA som MAPS brukte for sine fase I og II kliniske studier for PTSD, og psilocybin brukt av flere etterforskere for humane kliniske studier, inkludert fase I og II forsøk utført ved Johns Hopkins University av Roland Griffiths og hans kolleger. Han regnes som verdens ledende ekspert på kjemi av psykedelika.

Ben Sessa

Psykiater og overlege ved AWAKN Life Sciences
Ben Sessa er overlege barne- og ungdomspsykiater som har jobbet med unge og voksne innen rus og traumerelatert psykiatri i over 20 år. De siste 15 årene har Ben jobbet innen psykedelisk forskning i Storbritannia gjennom sine tilknytninger til Bristol University og Imperial College London, i regi av professor David Nutt. Han har deltatt som studielege og som et friskt forsøksperson både ved å motta og/eller administrere MDMA, psilocybin, LSD, DMT og ketamin i flere britiske forskningsstudier. Han driver en ukentlig UK-basert medisinsk cannabisforskrivningsklinikk. Ben er Chief Medical Officer ved AWAKN Life Sciences, en ny oppstart som åpner Europas første psykedeliske medisinske klinikk, i Bristol, som vil tilby psykedeliske terapier, terapeutopplæringskurs og utføre uavhengig psykedelisk forskning. Ben er medgründer og tidligere president for Europas største psykedeliske konferanse, Breaking Convention.

David Erritzoe

Psykiater
David Erritzoe er klinisk seniorlektor og konsulentpsykiater ved Imperial College London og i CNWL NHS Foundation Trust. David driver psykofarmakologisk forskning ved å bruke hjerneavbildningsteknikker som PET og MR. Han ble opplært i PET-avbildning ved Columbia University i New York og tok senere en doktorgrad ved Universitetssykehuset Rigshospitalet i København. Siden 2009 har han vært involvert i post-doc bildediagnostisk forskning innen nevrobiologi av avhengighet og alvorlig depresjon ved Imperial. Som klinisk direktør i Senter for psykedelisk forskning undersøker han mekanismer og terapeutisk potensial for MDMA, ketamin og klassiske psykedeliske midler sammen med Prof Nutt og Dr Carhart-Harris, og tidlig i 2021 opprettet David en ny NHS-basert psykofarmakologi og psykedelisk forskningsklinikk ved St Charles Hospital i London.

Finn Skårderud

Norsk forfatter, psykiater, psykoterapeut og professor
Finn Skårderud, MD, PhD er en norsk forfatter, psykiater, psykoterapeut og professor. Han er adjunkt ved Norges idrettshøgskole, Oslo, Universitetet i Agder, Kristiansand og Syddansk Universitet, Odense. Han er medgründer og i ledelsen av Norsk Institutt for Mentalisering. Han driver privat praksis, og er idrettspsykiater i samarbeid med Norges Idrettsforbund, med vekt på forebygging og behandling av spiseforstyrrelser i idretten. I 2014 grunnla Finn Skårderud Institutt for spiseforstyrrelser. Denne ideelle stiftelsen streber etter å være et innovativt senter for fremragende behandling, forskning, utdanning og opplæring. Han har produsert en rekke artikler, essays, bøker og bokkapitler innen fagene kunst, litteratur, film, psykiatri, psykologi og kultur, både skjønnlitteratur og sakprosa.

Bjørn Grinde

Seniorforsker ved Seksjon for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet (FHI)
Bjørn Grinde tok sin utdannelse innen naturvitenskap, psykologi og antropologi fra Universitetet i Oslo, og avsluttet med en Dr. Scient. (1981) og en Dr. Philos. (1984) i celle- og molekylærbiologi. Han er for tiden seniorforsker ved Divisjon for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet. Tidligere har han fungert som vitenskapsmann og professor ved ledende universiteter i Norge, USA og Japan. En viktig del av forskningen hans har vært å forstå evolusjonsprosessen, spesielt hvordan den har dannet den menneskelige hjernen og vår evne til å nyte livet. I tillegg til rundt 160 vitenskapelige artikler, forfatter han flere vitenskapelige bøker: Darwinian Happiness (The Darwin Press 2002, 2nd Edition 2012), God: A Scientific Update (The Darwin Press 2011), The Biology of Happiness (Springer 2012), Improving the Human Zoo (The Darwin Press, 2015), og The Evolution of Consciousness (Springer 2016). Et nylig fokus har vært på å forstå effekten av psykedelika, og hva de kan lære oss om prosessen med å generere en bevisst opplevelse.

Ole Martin Moen

Filosof og professor ved OsloMet
Ole Martin Moen er en norsk filosof som primært arbeider med anvendt etikk og verditeori. Han er professor i etikk ved Oslo Metropolitan University og forsker i filosofi og hovedetterforsker for det 5-årige forskningsprosjektet «Hva skal ikke kjøpes og selges?» ved Universitetet i Oslo, finansiert av Norges forskningsråd. Moens forskning involverer også temaer rundt narkotika og han har publisert flere artikler i ledende internasjonale tidsskrifter som Journal of Medical Ethics, Bioethics, Neuroethics og Philosophical Studies.