Forskning
Her skriver vi om forskning på psykdelika i Norge.
Psykforsk
PsykForsk - Innovativ behandlingsforskning er en forskningsgruppe ved Sykehuset Østfold som arbeider for å fremme forskning på nye psykoaktive behandlingsformer for psykiske lidelser. Mange får god hjelp av tilgjengelige behandlingsformer i psykisk helsevern per i dag, men det er fortsatt store udekte behov. Vi trenger behandlingsinnovasjon i psykisk helsevern.

Per i dag er PsykForsk involvert i tre internasjonale, randomiserte, kontrollerte, kliniske studier på psilocybin, MDMA og ketamin. Vi samarbeider med Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) både i en fase II- og en fase III-studie med MDMA-assistert psykoterapi mot PTSD, planlegger å være en del av en fase III-studie med psilocybin mot behandlingsresistent depresjon sponset av COMPASS Pathways og planlegger å være utprøversted for en fase III-studie av esketamin for behandlingsresistent depresjon.

I tillegg til de nevnte kliniske studiene sponset av legemiddelindustrien er også PsykForsk interessert i å skaffe ekstern finansiering til forskerinitierte studier. Vi er nå i prosess med å skaffe offentlige forskningsmidler for å kunne etablere flere doktorgradsstillinger. Sykehuset Østfold har gode rutiner for uavkortet kanalisering av bidrag fra privatpersoner, foreninger og bedrifter gjennom Sykehuset Østfolds Forskningsstiftelse.

Ta kontakt på Klikk her for å lese

PsykForsk ønsker å fremme forskning innen psykiatri, ved å bidra i klinisk utprøving med nye og innovative behandlingsformer ved alvorlige og livstruende psykiske lidelser. For å kunne bedre behandlingstilbudet og tilrettelegge for mer individuelt tilpassede behandlingsformer, må vi være åpne for nye og alternative behandlingsformer.

Per i dag er PsykForsk involvert i tre internasjonale, randomiserte, kontrollerte, kliniske studier på psilocybin, MDMA og ketamin. Vi samarbeider med Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) både i en fase II- og en fase III-studie med MDMA-assistert psykoterapi mot PTSD, planlegger å være en del av en fase III-studie med psilocybin mot behandlingsresistent depresjon sponset av COMPASS Pathways og planlegger å være utprøversted for en fase III-studie av esketamin for behandlingsresistent depresjon.

Vår eksterne samarbeidspartnere fra legemiddelindustrien er etablerte organisasjoner som har arbeidet suksessivt i flere år for å fremme forskning og nye behandlingsformer for mentale lidelser.

I tillegg til de nevnte kliniske studiene sponset av legemiddelindustrien er også PsykForsk interessert i å skaffe ekstern finansiering til forskerinitierte studier. Vi er nå i prosess med å skaffe offentlige forskningsmidler for å kunne etablere flere doktorgradsstillinger. Sykehuset Østfold har gode rutiner for uavkortet kanalisering av bidrag fra privatpersoner, foreninger og bedrifter gjennom Sykehuset Østfolds Forskningsstiftelse.


PsykForsk - Innovativ behandlingsforskning er en forskningsgruppe ved Sykehuset Østfold som arbeider for å fremme forskning på nye psykoaktive behandlingsformer for psykiske lidelser. Mange får god hjelp av tilgjengelige behandlingsformer i psykisk helsevern per i dag, men det er fortsatt store udekte behov. Vi trenger behandlingsinnovasjon i psykisk helsevern.

Det har kommet få nye legemidler på psykiatrifeltet de siste årene. Klinisk forskning på psykedeliske stoffer, MDMA (metylendioksymetamfetamin) og ketamin de siste årene har vist lovende resultater. MDMA og det psykedeliske stoffet psilocybin har i flere kliniske studier vist lovende resultater mot henholdsvis post-traumatisk stressyndrom (PTSD) og angst/depresjon i livets siste fase.

Det pågår nå store studier internasjonalt for å avklare behandlingspotensialet til psilocybin og MDMA. Ketamin har i over 20 randomiserte, kliniske studier vist effekt ved depresjon.
Made on
Tilda